Algenolie kan de overbevissing stoppen!

Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor onze oceanen! #FISHFREE

De VN Voedsel- en Landbouworganisatie FAO schat dat er jaarlijks zo’n 90 miljoen ton vis uit onze oceanen wordt gehaald. Andere onderzoekers geven aan dat dit nog meer is. Het zal alleen maar meer worden, aangezien de behoefte aan omega-3 alleen maar groter wordt. Volgens het WNF is bijna een derde van alle onderzochte visbestanden overbevist. Dat wil zeggen dat er meer vis wordt gevangen dan er weer bij komt. Daarnaast wordt nog eens 60% van de visbestanden op een maximum bevist. Dat betekent dat als dat zo doorgaat of zelfs toeneemt, ook daar overbevissing gaat plaatsvinden. Langdurige overbevissing zorgt ervoor dat soorten (lokaal) uitsterven. Volgens een veelbesproken artikel dat in 2006 in het tijdschrift Science werd gepubliceerd, zullen, als de bevissing ongewijzigd blijft, alle visbestanden in 2048 zelfs uitgeput zijn. Of dat werkelijk het geval zal zijn, kunnen we niet voorspellen. Wel is duidelijk dat een verandering in ons consumptieve gedrag nodig is.

#FISHFREEOMEGA3

Gevolgen van overbevissing

De gevolgen van overbevissing zijn verschrikkelijk voor onze kostbare oceanen. Naast overbevissing is er ook sprake van bijvangst – het vangen van ongewenste vissoorten en dieren tijdens het vissen op bepaalde vissoorten. Dezelfde FAO geeft aan dat een derde van alle gevangen vis niet op je bord belandt. Ook dit is op zijn beurt een grote bedreiging voor de zee en veroorzaakt onnodig verlies van miljarden vissen en honderdduizenden andere zeedieren en walvisachtigen.

Overbevissing kan het hele ecosysteem aantasten. Het kan de grootte van de overgebleven vissen veranderen, de manier waarop ze zich voortplanten en de snelheid waarmee ze volwassen worden. Wanneer er te veel vissen uit de zee worden gehaald, ontstaat er een onevenwichtigheid die het voedsel web kan aantasten en kan leiden tot het verlies van andere vitale mariene organismen, waaronder bedreigde soorten zoals zeeschildpadden en koralen. 

Dit heeft weer effect op de kwaliteit van onze leefomgeving. Voor onze zuurstof zijn we afhankelijk van de zee. Alle bomen en planten ter wereld produceren maar een derde van alle benodigde zuurstof. Al het andere komt uit onze oceanen.

Wat zijn de 3 belangrijkste oorzaken van overbevissing? 

 

Het WNF noemt de illegale visserij, de subsidies voor massale visserij en de overcapaciteit van de schepen als belangrijkste oorzaken voor overbevissing. Overbevissing door het systeem wordt alleen maar verergerd door illegale en massale commerciële vangst. 

Wat zijn de 3 belangrijkste oorzaken van overbevissing?

Als er geen vraag is, hoeft er ook geen aanbod te zijn. Dus in onze optiek is de toenemende vraag naar vis de belangrijkste oorzaak van overbevissing. In de afgelopen 50 jaar is de hoeveelheid die we per jaar eten verdubbeld. De toename in vraag werkt de illegale visserij in de hand. Illegale visserij omvat naar schatting tot 30% of meer vangsten van hoogwaardige soorten omvat. Deskundigen schatten dat de illegale en ongereglementeerde (IUU) criminele visserij jaarlijks 36,4 miljard dollar bedraagt. Er is dus geen controle op deze vangst en gaat buiten de quota’s om. 

Daarnaast verstrekken de overheden enorme hoeveelheden subsidies voor massale visserij. De subsidie, die aan de visserijsector wordt verstrekt voor de bedrijfsvoering kosten, bevordert ook de overbevissing. Subsidies kunnen leiden tot overexploitatie van vissersvaartuigen en een verlaging van de productiekosten, zodat de visserijactiviteiten ook tegen minder opbrengsten kunnen worden voortgezet.

Tot slot is er sprake van een overcapaciteit van de schepen als een belangrijke oorzaak voor overbevissing. De huidige wereldwijde vissersvloot is ongeveer tweeënhalf keer zo groot als wat we eigenlijk nodig hebben.

Wat kan jij doen tegen de overbevissing?

De vraag naar vis blijft wereldwijd toenemen, wat betekent dat veel bedrijven en banen afhankelijk zijn van krimpende bestanden. De vraag naar vis als voedingsmiddel blijft groeien en geeft de wereldeconomie een impuls met een industrie van 362 miljard dollar.

Miljoenen mensen in florerende kust gemeenschappen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de visindustrie en de helft van de wereldbevolking is afhankelijk van vis als een belangrijke bron van eiwitten. Als de vis opraakt, doen de economische activiteiten aan de kust dat ook. Aangezien de vraag naar omega-3 en schaal- en schelpdieren parallel aan de ecologische impact ervan toeneemt, zitten we in een vicieuze cirkel.

Die cirkel kan je alleen doorbreken als je op een andere manier naar het systeem gaat kijken. Voorkomen van bijvangst en aandacht voor duurzame visserij is één. Volgens onze analyse wordt ongeveer 25% van de wereldwijde vangst gebruikt voor de productie van omega-3. De bijvangsten zijn extreem hoog bij de partijen die gevangen worden voor de productie van omega 3, omdat de gewenste vissen alleen vette vissen zijn en de rest meestal nutteloos is. 

 

Breek het economische systeem, kies voor algenolie

Dit is totaal onnodig, omdat vis niet de belangrijkste bron van omega-3 is. Omega-3 wordt gemaakt door micro-algen, die gegeten wordt door vissen. Het is dus van groot belang om op zijn minst onze omega-3 bronnen om te zetten in visvrije bronnen, wat de overbevissing exponentieel zal doen afnemen. Zo kunnen we een ongerept en duurzaam marien ecosysteem doen herleven en op alle mogelijke manieren tot gelijkmoedigheid in de wereld komen. Onze missie is daarom een visvrije omega 3-sector!

Je kunt niet zonder omega-3 vetzuren, maar wel zonder visolie.

Altijd verse omega-3? Neem een abonnement!

Omega-3 is goed voor je hart, hersenen en ogen. Om zorgeloos aan je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid te komen neem je een abonnement. Zo weet je zeker dat je altijd verse algenolie slikt. Ga naar de shop en kies de hoeveelheid en frequentie die bij jou past. Je kunt natuurlijk ook los bestellen.

rePurpose onze plastic doordrukstrips

Update donatie Sea Shepherd