Wat zegt de EFSA over DHA + EPA omega 3 claims?

Een gezondheidsclaim kan alleen gebruikt worden als deze op de Europese lijst van goedgekeurde claims staat. De volgende claims zijn goedgekeurd door de European Food Safety Association:

  • DHA draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen. Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg;
  • DHA draagt bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie. Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA en EPA samen;
  • DHA draagt bij tot de instandhouding van normale triglyceridengehalten in het bloed. Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 gram DHA en EPA samen. De aanvullende dagelijkse inname van DHA en EPA samen mag niet meer dan 5 gram bedragen;
  • DHA en EPA dragen bij tot de normale werking van het hart. Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA en EPA samen;
  • DHA en EPA dragen bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk. Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 gram DHA en EPA samen. De aanvullende dagelijkse inname van DHA en EPA samen mag niet meer dan 5 gram bedragen;
  • DHA en EPA dragen bij tot de instandhouding van normale triglyceridengehalten in het bloed. Het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 gram DHA en EPA samen. De aanvullende dagelijkse inname van DHA en EPA samen mag niet meer dan 5 gram bedragen;

Kinderclaims:

  • De inname van DHA draagt bij tot de normale visuele ontwikkeling van zuigelingen tot de leeftijd van 12 maanden. Deze claim is vastgelegd in Verordening Nr. 440/2011. Voorwaarde: Informatie voor de consument dat het gunstige effect wordt verkregen bij een DI* van 100 mg DHA;
  • Wanneer de claim wordt gebruikt voor opvolgzuigelingenvoeding, moet het levensmiddel op vetbasis 0,3% DHA bevatten;
  • De inname van DHA door de moeder draagt bij tot de normale ontwikkeling van de ogen bij de foetus en bij zuigelingen die borstvoeding krijgen. Deze claim is vastgelegd in Verordening Nr. 440/2011. Voorwaarde: Informatie aan zwangere en borstvoeding gevende vrouwen dat het gunstige effect wordt verkregen bij een DI van 200 mg DHA bovenop de ADI* voor omega 3-vetzuren voor volwassenen (250 mg DHA en EPA). De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een DI van ten minste 200 mg DHA;
  • De inname van DHA door de moeder draagt bij tot de normale ontwikkeling van de hersenen bij de foetus en bij zuigelingen die borstvoeding krijgen. Deze claim is vastgelegd in Verordening Nr. 440/2011. Informatie aan zwangere en borstvoeding gevende vrouwen dat het gunstige effect wordt verkregen bij een DI van 200 mg DHA bovenop de ADI* voor omega 3-vetzuren voor volwassenen (250 mg DHA en EPA). De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een DI van ten minste 200 mg DHA.

Andere vraag of oplossing